Úgy érzed nehéz a német nyelv?
Talán kicsit tartasz is tőle?

Velünk a tanulásod állandó hadakozás helyett
sikeres és örömteli lesz!

Nálunk a tanulás nem az elméletről, hanem az értésről és a kommunikációról szól!

Biztosan szembesültél már azzal a gondolattal, hogy  „a német nyelvet nehéz megtanulni”.

Mert, ugyebár ott vannak a névelők, amelyekre rá lehet erőltetni valamiféle szabályt, de a rengeteg kivétel miatt szélmalomharc az egész.

Vagy ott vannak a különböző esetek, ragozások: egyszerűen lehetetlen kihívássá tud válni a kommunikáció, ahogy haladsz előre a tanulásban.

Nem elég tehát, hogy az eleve bonyolult német szavak kihívást jelentenek, ezek mellé jönnek a kompexebbnél komplexebb nyelvi struktúrák…

A legtöbb tanuló a fenti élmények miatt hajlamos elfogadni a véleményt: a német nyelv nehéz, a tudásért meg kell szenvedni és a legjobb barátunk „az ülésre alkalmas testrészünk”.

A hatékony nyelvtanulás azonban nem a magolásról szól…

Egy pillantra álljunk meg és képzeld el az alábbi helyzetet: németet tanulsz. Szeretnéd a szókincsedet fejleszteni, de a magolás/memorizálás nem része a tanulásodnak. Furcsán érzed magad, igaz?

A helyzet az, hogy habár a magolás nem hatékony tanulási forma, még sincs egyetlen alternatíva sem a kezedben. És nem csak a tiédben: a tanárokéban sincs.

De térjünk vissza a képzeletbeli tanulásodhoz: egy nyelvi struktúrát kellene felszedned, de a tanulásodnak nem része a nyelvtani magyarázatok tanulmányozása… Megint furcsán érzed magad? Igen, és jogosan, hiszen a nyelvtani szerkezeteket eddig csak úgy tanultál, hogy azt valaki elmagyarázta!

Oké, elmagyarázták, meg is éretted, de a beszéd során spontán alkalmazásba kerültek? Vagy inkább hónapok, sőt évek múltával is hibásan használod őket…

A magolás és a nyelvtani tisztázás tehát nem tűnik hatékony megoldásnak.

Vajon a német nyelvtanulás mekkora szeletét teszik ki a szótanulós és nyelvtanozós eljárások? A másik oldalról megfogalmazva:

Mennyi időt tölt a tanuló azzal, hogy a nyelvi készségeit fejlessze: a beszédértést, a beszédet?
0%-ot? 5%-ot? Esetleg 10-et? …

A nyelv nem egy adathalmaz, amit alkalmas időben elő kell citálnunk az elménkből. Ha a kommunikáció így működne, rengeteg magyar ember beszélné a németet, hiszen az évek alatt sok-sok adatot fel lehet dolgozni – azonban a nyelvi készségek nem így fejlődnek.

A magolásra és elméleti ismeretekre építő nyelvtanfolyamok ezért nem hatékonyak.

Ha a nyelvtanulásod nem a készségekről szól, nincs garancia arra, hogy egyáltalán eljutsz a célodig: hogy értő és helyesen kommunikáló emberré válj.

A nyelvtanulásnak 100%-ban a készségfejlesztésről kell szólnia!

Érteni szeretnéd a németet? Biztosítani kell azt, hogy a hallás után értésed folyamatosan fejlődjön! Beszélni szeretnéd a németet? Biztosítani kell a kommunikációt!

Figyelted? Amire szükséged van: hogy németül beszéljenek hozzád, és hogy te is megszólalj – azon a szinten, ahol adott pillanatban állsz.

A nyelvi fejlődés kulcsa a 100%-ban német nyelvű tanulói környezet

Egy ilyen tanulói környezet jellemzői:

 • a magyar nem része a tanulásnak, ezt a tanuló nem is hiányolja, mert minden érthetővé válik egyéb segítő eszközökkel (pl. vizuális segítséggel)
 • a „100% német, 0% magyar” elv miatt az értés nagy sebességgel fejlődik, és a tanuló számára természetessé válik maga a német nyelv (benne a nyelvi struktúrák)
 • a jól komponált gyakorlatok hátán a tanuló szókincse és nyelvi tudatossága spontán fejlődik: nincs magolás, nincs nyelvtanozás
 • a tanuló beszédhelyzetbe van hozva, de a beszéde abból táplálkozik, amit a német tanulói környezetben felszedett – így nincs „kikérdezős, tesztelős” érzés, a stressz szintje nagyon alacsony.

A gond az, hogy széles körben nem érhetők el ilyen tanfolyamok

Míg például az angol nyelvi módszereket folyamatos kihívások elé állítják új kutatások, fejlesztések, a német nyelv módszertana megrekedt az elmúlt évszázadok „hagyományaiban”. Így jóformán mindenki ugyanazt adja, mindössze jelentéktelen változtatásokkal színesítik az ajánlatot:

 

 • a szavakat nem szótárfüzetből magolod, hanem egy program vagy telefonos alkalmazás segítségével
 • a nyelvtant nem egy könyvből olvasod, hanem egy videón magyarázza egy tanár
 • a beszédet legfeljebb úgy gyakorlod, hogy előre megírt párbeszédek hiányzó sorait mondod ki hangosan
 • a hallás utáni értés gyakorlat pedig rendszerint magadra hagy, vagy egy kapsz egy fordítást a hallott szöveg mellé.

Ezt az egy helyben taposást elégeltük meg, és dolgoztuk ki tananyagunkat!

Bemutatjuk:

Német Kezdő

videós oktatócsomag

A nyelvtanos, “der-die-das gondolkodástól”
mentes nyelvtanulás ezzel kezdődik!

Mit tartalmaz a Német Kezdő videós oktatócsomag?

Német Nyelvi Gyakorlatok 1:

 • 40db német nyelvi gyakorlat
 • 507db hangos kérdés-válasz feladat
 • 14 órányi német nyelvű videó
 • anyanyelvi hanganyagok
 • letölthető pdf és mp3 anyagok

Német Beszédfejlesztő Történetek 1:

 • 14db német történet
 • kb. 650db hangos kérdés-válasz feladat
 • 7 órányi német nyelvű videó
 • közel 4 órányi anyanyelvű hanganyag
 • letölthető pdf és mp3 anyagok

 Hogyan segít neked Német Kezdő csomagunk a nyelvi készségek hatékony felépítésében már az alapoktól?

A tananyagok célja,

hogy a kezdő/újrakezdő tanulókat azonnali készségépítésen keresztül mielőbb értő és beszélő tanulóvá tegye.

Meddig jutsz el ezzel a csomaggal?

Az oktatócsomag a jelen időt fedi le, és segíti a német nyelv alapjainak elsajátítását. Azonban a tananyag nem csak nyelvileg fejleszt, hanem a „100% német, 0% magyar” elvnek köszönhetően az értésed drasztikusan fejlődik: a német nyelv idegensége gyorsan átfordul „ismerősen hangzik” érzésbe.

A tanulásod tehát nem egyre nehezebbé válik – ahogy a magyar rendszerekben jellemző -, hanem egyre könnyebbé és gyorsabbá.  A 40db nyelvi gyakorlat és a 14db történet végére képes vagy érteni és kifejezni elég komplex dolgokat is jelen időben.

Mennyi idő alatt…?

Napi 30-40 perces tanulással 3 hónap alatt …

Ennyi idő kell, hogy teljesen nulláról egy nagyon stabil alapokkal rendelkező nyelvtanulóvá válj, akinek a német nyelv már nem idegen…

Mi NEM a Német Kezdő csomag?

 • Nem nyelvvizsga felkészítő anyag (de a kompetenciák tekintetében jó alapot biztosít).
 • Nem szolgáltat tematikus listákat (egyrészt mert nem hiszünk ezekben, másrészt pedig neked nem további adatokra van szükséged, hanem a nyelvi készségek felépítésére).
 • Nem nyelvtani rendszerező anyag. A kuszaságot nem rendszerezni kell, hanem kiváltani alkalmazható tudással.

Ezzel a csomaggal minden nyelvi struktúrát magadra szedsz, ami ezen a szinten “elvárás”: a végére viszont nem nyelvtani definíciókban fogsz gondolkodni, hanem megtanulsz kommunikálni, használva/alkalmazva az ide tartozó nyelvi szerkezeteket.

Pontosan mit tanulsz
a Német Kezdő videós oktatócsomag tananyagaival?

Német Nyelvi Gyakorlatok 1

Ez a tananyag 40 záró gyakorlatot tartalmaz a hozzájuk tartozó prezentációkkal és szókincs gyakorlatokkal. A gyakorlatok szisztematikusan vannak egymásra építve, hogy egy kezdő számára biztonsággal tanulható legyen.

A gyakorlatok témái:

Übung 01-02: „Mi ez?” Tárgyak
Übung 03,05: Foglalkozások
Übung 04: Tárgyak jellemzői
Übung 06-08: Külső tulajdonságok
Übung 09: „Kié?”
Übung 10-11: „Milyen színű?”
Übung 12-13: Tulajdonságok
Übung 14: „Milyen színű?”
Übung 16-17: Foglalkozások
Übung 18-19: Tárgyak jellemzői
Übung 20-25: „Mit csinál?”
Übung 26-27: Tárgyak helyei
Übung 28: „Mit csinálnak?”
Übung 29-31: Birtoklás
Übung 32-33: Tárgyak helyei
Übung 34: „Honnan származik?”
Übung 35: „Mit szeret enni/inni?”
Übung 36: „Hova megy?”
Übung 37: Tud
Übung 38: „Milyen nap van ma?”
Übung 39: „Mennyi az idő?”
Übung 40: „Szeretnék…”

A 40db gyakorlat 278db videóra van lebontva. Ezek a videók lényegre törőek, sallangmentesek, csak olyan dolgokat tartalmaznak, amelyek az értés készségét építik. A videók hossza 3-6 perc, azaz élvezetesen dolgozhatók fel.

Kérdés-válasz alapú gyakorlatok

A záró gyakorlatot megelőző prezentációk és gyakorlatok célja, hogy felkészítsenek a beszédre. Az alapelv az, hogy a prezentációk segítségével végigvezetünk az adott tananyagon, míg el nem jutsz a megértés szintjére. Eközben nem csak prezentációkat hallgatsz, hanem lehetőséget kapsz a szókincs gyakorlására is. Ezek után pedig jöhet a kérdés-válasz gyakorlat, ami már a beszédkészséget fejleszti.

100% német nyelvű anyag

A teljes videó-és hanganyag német nyelvű. Célunk az, hogy képes legyél úgy megérteni a németet, hogy közben nem fordítasz mindent magyarra a fejedben. Ez hozzásegít majd a későbbi folyékony, akadozás-mentes beszédhez.

Képanyag

Képanyagunk tematikusan kiválogatott jogdíjmentes képekből áll, melyek célja az értés elősegítése a videókban. A képek által képes leszel komplexebb közléseket magyar nyelvű magyarázatok nélkül is megérteni.

Német anyanyelvű hangfelvételek

A záró gyakorlatok videóinak hanganyagát egy német anyanyelvű nyelvtanár vette fel. Ezáltal füledbe mászhat az “igazi”, anyanyelvi német kiejtés is és lehetőséged nyílik arra is, hogy amit a prezentációk és szókincs gyakorlatok során megértettél, egy német anyanyelvű tanár kérdéseire válaszolva gyakorold.

Letölthető anyagok

Mivel tananyagunk konkrét feladatokat tartalmaz, a hozzájuk tartozó PDF anyagot  letöltheted, majd ki is nyomtathatod. A záró gyakorlatok videójának hanganyagát szintén letöltheted, így bárhol hallgathatod, a kinyomtatott anyaggal pedig akár számítógép nélkül is gyakorolhatsz.

Videofelvételeink

Minden anyagunkat professzionális felszereléssel, stúdió-körülmények között vettük fel, különös gondot fordítva a kép- és hangminőségre, valamint az egységes megjelenésre. A cél az volt, hogy tananyagaink minden szempontból élvezhetőek legyenek. A videók webre vannak optimalizálva, így lejátszásuk nem okozhat gondot.

Német Beszédfejlesztő Történetek 1

 • a Német Nyelvi Gyakorlatok 1 anyagra épül
 • kezdőknek és újrakezdőknek készült
 • 100%-ban német nyelvű, mégis jól követhető és megérthető
 • önállóan tanulható
 • fejleszti a német gondolkodást
 • 14db általunk írt történet
 • 86db (7 órányi) német videó
 • kb. 650 kérdés-válasz gyakorlat, ami a jelen időt mélyíti el
 • 98db (közel 4 órányi) eredeti, német anyanyelvű letölthető hanganyag
 • megtanít különböző formákban válaszolni
 • kiváló hang- és képminőség
 • letölthető PDF-ek és hanganyagok

Kérdés-válasz alapú gyakorlatok

A történetekhez kb. 650 kérdést tartozik, amelyek segítenek a történetekben hallott szókincs és az új nyelvi struktúrák gyakorlásában és elmélyítésében, ezáltal lehetővé teszik a hezitálás-mentes, készség szintű nyelvhasználat kialakulását.

100% német környezet

A teljes tananyag kizárólag német nyelvű. Az értést vizuális- és audio eszközök segítségével biztosítjuk, a magyar nyelv bevonása nélkül. Ezáltal olyan nyelvi környezetet teremtünk, ami lehetővé teszi a németül gondolkodás kialakulását.

Képek és illusztrációk

A videók több, mint 1000 tematikusan válogatott professzionális képet és gondosan kidolgozott illusztrációt tartalmaznak. Szerepük a videókban az értés elősegítése. A képek és illusztrációk által képes leszel komplexebb közléseket magyar nyelvű magyarázatok nélkül is megérteni.

Német anyanyelvű hangfelvételek

A történtek hangfelvételei Németországban készültek, német anyanyelvű felolvasóval. A hanganyagokkal az anyanyelvi német hangzását is a füldebe ültetjük.

Letölthető pdf- és hanganyagok

A történetekhez tartozó feladatok az online felületen is elvégezhetők. Azonban a hang- és PDF anyagok külön is letölthetők, hogy internetkapcsolat nélkül is, bárhol tudj tanulni. Az írásos anyagokat kinyomtatva pedig számítógép nélkül is tudsz gyakorolni.

Videofelvételeink

Minden anyagunkat professzionális felszereléssel, stúdió-körülmények között vettük fel, különös gondot fordítva a kép- és hangminőségre, valamint az egységes megjelenésre. A cél az volt, hogy tananyagaink minden szempontból élvezhetőek legyenek. A videók webre vannak optimalizálva, így lejátszásuk nem okozhat gondot.

Neked való Német Kezdő videós oktatócsomagunk? – Ezt a döntést könnyen meghozhatod!

Nézd végig minta anyagainkat és tapasztald meg a “100% német, 0% magyar” nyelvtanulást!

Tanulóink tapasztalatai:

Ezelőtt keveset tudtam gyakorolni a beszédet és a hallás utáni értést és választ.
Szükségem van a németre, mert idegenforgalmi helyen lakom és szerettem volna még külföldön is dolgozni.

Nem voltak fenntartásaim ezzel az anyaggal, mert már voltam néhány tanárnál és tudtam, hogy tőlük általában mire számíthatok. Ezért fordultam pozitívan az online oktatás felé.

Komoly előrelépést érzek a beszéd fejlődésében és a kérdés megértésében.
Tetszett a tanfolyamban még, hogy interaktív és modernebb, mint a többi hasonló német anyag. A képek jól válogatottak és kellemes a hangja mind a 2 hölgynek.

Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem a német tanulási programotokban. További sok sikert és jó egészséget kívánok Nektek!

Gáspár

Mivel egy éve dolgozom Németországban és soha nem tanultam a német nyelvet először nekem nagyon nehéznek tűnt ez a nyelv. Azért kezdtem neki hogy egy kicsit jobban tudjak érvényesülni és kommunikálni a munkahelyemen és a közéletben.

Félelmeim nem voltak. Amikor megnéztem az ingyenes anyagokat nem is gondolkodtam sokat tudtam hogy segítségemre lesz. Mivel nekem még az alapok sem voltak meg csak nyertem azzal hogy adtam esélyt ennek a tanulási formának.

Sokkal könnyebben tanultam a szavakat mint amikor megpróbáltam szavakat magolni és lefordítani egyik nyelvről a másikra. Sokat segítenek az illusztrációk. (…) Szerintem ez a legjobb formája az idegen nyelv tanulásának. Egyszerű, nem fárasztó az ember szinte várja a következő anyagot de persze túlzásba sem szabad vinni.

P. Tamás

Túlságosan telített a piac és nehéz jó anyagot találni kezdőként. A legtöbb nehéz, érthetetlen volt és rengeteg szabály miatt egyhangú is.

Ki kellett költözünk az élet megélhetés a fő ok ill. a gyerekeim már itt kezdik az óvodát iskolát….szeretnék tudni nekik segíteni…

Szerintem nagyon jó, hogy ki lehetett próbálni, az egyszerűség győzött meg. Kezelhető, egyértelmű, nincs időkorlát …

A céljaim ugyanazok, de már nem tűnik annyira elérhetetlennek. 

Meg merek szólalni, sokkal többet megértek, nem görcsösen feszengve tanulok, és úgy érzem nem lehetetlen megtanulni ezt a nyelvet.

Nem a nyelvtan és az elmélet a lényeg, hanem gyakorlati tudást ad és mindig mindenütt használható.

A megértés élmény a legjobb! 

Tünde

De miben különbözik ez a tanfolyam a többitől?

A „többi nyelvtanfolyam” a nyelvtanulást adatok átadásával képzeli el: szólistákat, témaköröket, nyelvtani magyarázatokat és táblázatokat adnak. Persze valamennyit gyakoroltatnak is, főleg írásban: tesztek kitöltésével; mondatok írásával és fordításával, fogalmazások beadásával stb.

A gond az, hogy ebből nyelvi készségek nem, vagy csak fájdalmasan lassan épülnek.

Mi a nyelvtanulást az ellenkező oldalról közelítjük meg:

Mi készségeket építünk, német nyelvű tanulói környezetet teremtve.

Videós tananyagunk a „100% német, 0% magyar” elvet követve belehelyez téged egy olyan környezetbe, ahol ki tud alakulni a német gondolkodás, a szinte azonnali értés és a spontán beszéd. Így nagyon hamar elmúlik a beszédfélénkség és a nyelvi magabiztosság veszi át a helyét.

És mi a helyzet az írással?

Tananyagaink tartalmaznak írásos feladatokat, a megfelelő helyeken: nem írva tanulsz, hanem értve hallgatva és beszélve. Az írásos feladatokhoz érve pedig a megszerzett tudásodat írod ki magadból.

Lehet egyáltalán otthonról tanulni?

Abszolút! Sőt! A videós tananyagaink olyan mennyiségű, értést segítő elemet tartalmaznak, amit egy élő tanfolyamon nem lehet alkalmazni. Gondolok itt a rengeteg vizuális segítségre.

Ezen kívül, a tanulás intenzitása olyan mértékű, amit egy átlag nyelvtanfolyam nem tud biztosítani:

Csak a Német Nyelvi Gyakorlatok 1 során – ami az alapokat jelenti – bő 500 kérdésre kell hangosan válaszolnod, amely bele van ágyazva egy 2000-2500 mondatos kontextusba. Ennyi mondatot hallasz, értve.

A Német Beszédfejlesztő Történetek 1 még nagyobb kontextusba helyezi a legalapvetőbb német nyelvi szerkezeteket, így a történetek végére érve mélyen elsajátítod azokat. Ezáltal a kommunikációd magyar gondolkodástól mentes lesz és természetessé válik.

A nyelvi csomag tanulási intenzitása és a gyakorlatias tananyag mennyisége  lehetővé teszi, hogy leckéről-leckére haladva mély tudásra tegyél szert.

Munkát tehát kell tenned a tanulásba, de ez más…

Dolgoznod kell az anyaggal, hiszen hangos gyakorlatokat tartalmaz: kb. 50 órányi munkád lesz benne, ami 3 hónap alatt kényelmesen elvégezhető. Csak koncentrált figyelemmel kell jelen lenned: nézni a tananyag videóit és elvégezni a hangos záró gyakorlatokat.

Nincs komplikáció: a leckékben fentről lefelé kell haladnod az online felületen. Nincs magolás, nincs “vonulj el és folytasd, ha már megtanultad” típusú utasítás, nincs kesze-kusza modulrendszer.

És ha nincs napi 40 perced? Nem probléma, ez nem ok arra, hogy kimaradj!

A csomaghoz tartozó Tanulói Kézikönyvben részletes útmutatást adunk többek között arra is, hogy hogyan tudod a tananyagot hozzáigazítani a kevesebb ráfordítható időhöz. Így valamivel hosszabb lesz a tanulásod, de még mindig megúszod a sokéves köröket.

Lássuk az ajánlatot!

Fontos kérdések és válaszok ...

 • Letölthetők a videók? Nem. A videók a tananyagok saját online felületén, a Tanterem oldalon keresztül nézhetők meg. A videók a Vimeo oldaláról töltődnek be, a letöltés nem engedélyezett, a megtekintésükhöz internet kapcsolat szükséges.
 • Mobil eszközön keresztül is tanulható a tananyag? Igen, erről a Vimeo gondoskodik. Ha a videók a lassabb interenet kacsolat miatt akadoznak, a jobb alsó sarokban található fogaskerék ikonra (Settings) kattintva, beállítható a szükséges felbontás.
 • A tananyag mely része tölthető le? Az mp3 fájlok és a pdf dokumentumok.
 • Hány gépről léphetek be az oldalra? Egy időben egy gépről. A rendszer védelme bekapcsol egyidejű belépéskor. A felhasználói szabályzat szerint a felhasználási jogkör háztartásra szól.
 • Milyen hosszan férhetek hozzá a tananyaghoz? Ennek a tananyag csomagnak nincs hozzáférési korlátja.
 • Hogyan tudok fizetni? Megrendelés után egy email-ben küldjük a bankszámla adatokat, így személyesen egy bankfiókban vagy átutalással is rendezheted a befizetést. A bank minket sms-ben értesít a befizetésről, így a lehető leghamarabb tudjuk élesíteni a tanfolyamot. Ez 24 órán belül megtörténik. PayPal-on keresztül is tudsz fizetni. Ebben az esetben szintén manuálisan élesítjük a hozzáférést, ezért a fenti időre szükségünk lehet. Az általad preferált fizetési módot a megrendeléskor ki tudod választani.
 • Hány éves kortól ajánlott? Kb. 12 éves kortól jól használhatók az oldalon található tananyagaink.
 • Kell kiegészítő tananyag e mellé a tanfolyam mellé? Minden tanfolyamunk önállóan használható, teljes értékű tanfolyamok. A tanulás intenzitása és mélysége miatt azonban értéke és hatása sokszorosan meghaladja a magyar alapokon működő tanfolyamokét.
 • Iskolai tanórák mellet ajánlott ezt a tanfolyamot is végezni? Abszolút! Végre német nyelven tanulhatsz! 🙂 Az iskolát sajnos nem lehet kikerülni, azonban a tanfolyamhoz csatolt kézikönyv és az ott leírt módszertan szerint kell eljárnod. Akkor hamar az osztály élén találod magad.
 • Van írásos feladat? Igen, minden tananyaghoz készítettünk munkalapot. Ennek használatával kapcsolatban szintén találsz módszertani ajánlásokat a tananyagokhoz járó kézikönyvben.
 • Van pénz visszafizetési garancia? Nincs, viszont kipróbálhatod a tanfolyamainkat. Így belekóstolhatsz a német nyelven történő német tanulásba, illetve lesz egy rálátásod arra, hogy milyen minőségű tananyagot kapsz a befizetésedért.
 • Kapok élő segítséget? A tanfolyamhoz jár egy részletes módszertani útmutató, de természetesen a Kapcsolat menüpontban megtalálható elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphetsz velünk.
 • Lesz folytatása a tanfolyamnak? Igen, mindenképp.
Kérdésed van? Szívesen válaszolunk!
A Kapcsolat menüben tudsz írni nekünk!